söndag 12 februari 2017

Information


Friluftsdag i Måttsund torsdag 2/3,  vi kommer att skicka ut lappar under veckan för att veta hur många som åker buss dit och hem. Bussarna är dyra att boka så det är viktigt att ni meddelar om ni åker med föräldrar dit eller hem.

På onsdag är det engelskaprov, se under läxfliken för mer information. Det har skickats hem häften att träna på etc under föregående vecka.

På tisdag har vi värdegrundsdag och vi kommer att ha en gemensam sluttid 13:00, den dagen, för alla elever på skolan.

Jag har mejlat utvecklingssamtalstider till alla. Saknar ni er tid, var vänlig mejla mig.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar