fredag 17 mars 2017

Veckan

Denna vecka har vi haft utdelning av våra nya iPads. Vi kommer att byta ut våra gamla inom kort. Våra gamla iPads kommer att gå till år F-2. Det betyder att alla elever på hela skolan inom kort kommer att ha en egen iPad.
 I matematik har vi arbetat kring hur man räknar ut arean av ett parallellogram samt en triangel. Via praktiskt arbete har de fått upptäcka att en rektangel alltid går att delas i två likadana trianglar. Varav formeln för arean av en triangel är basenxhöjden/2Vi arbetar fortsatt med miljön i fokus. Vi diskuterar återvinning och programmerar wedo att sopsortera olika föremål.


Påminner om samråd tisdag 28/3


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar